W dniu 09.02.2016 miała miejsce wizyta na Wydziale AEiI uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej. Młodzież miała okazję zapoznać się ze sposobem projektowania nowoczesnych cyfrowych układów scalonych, ze szczególnym uwzględniemiem układów logiki programowalnej. Zajęcia rozpoczęły się od miniwykładu wprowadzającego do dziedziny układów cyfrowych, a następnie przybrały formę warsztatów. Uczniowie mieli okazję własnoręcznie zaprojektować prosty układ logiczny – układ sterujący systemem alarmowym w kotłowni – a następnie zweryfikować poprawność projektu poprzez narysowanie odpowiedniego schematu w oprogramowaniu do automatycznej sytnezy, uruchomienie syntezy, wgranie zaprojektowanego układu do układu logiki programowalnej i następnie sprawdzenie, czy działa on poprawnie.

     Celem zajęć "Sztuka programowania mikrokontrolerów...", prowadzonych w laboratorium Techniki Mikroprocesorowej, było zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z projektowaniem prostych układów sterujących w oparciu o mikrokontrolery oraz opracowywaniem dla nich oprogramowania. W pierwszej części zajęć prowadzący przedstawił sposób projektowania prostego urządzenia sterującego, uczniowie poznali ponadto sposób działania, podłączenia oraz obsługi programowej takich urządzeń jak przyciski, diody LED, sygnalizator dźwiękowy oraz wyświetlacz alfanumeryczny LCD. Następnie krok po kroku omówiony został sposób opracowania programu sterującego począwszy od wymyślenia algorytmu działania urządzenia do napisania programu i przeniesienia go do pamięci mikrokontrolera. W drugiej części zajęć uczniowie, z pomocą prowadzących, mogli samodzielnie zaprojektować własny układ wykorzystujący mikrokontroler, napisać program, zaprogramować mikrokontroler i sprawdzić praktycznie działanie swojego układu.