W dniu 18.11.2016 w Instytucie Elektroniki miały miejsce warsztaty projektu DCPS - Dependable Cyber-Physical Systems nt. Medical Cyber-Physical Systems, na których wykłady wygłosili: prof. H.T. Vierhaus (Brandenburski Uniwersytet Technologiczny - BTU-CS, Cottbus, Niemcy),  prof. Rolf Kraemer (IHP, Frankfurt (Oder), Niemcy), dr Krzysztof Horoba, (ITAM, Zabrze) i dr Adam Pawlak (IE, Politechnika Śląska), p. Krzysztof Siwiec (IMiO, Politechnika Warszawska), prof. Andrzej Pułka (IE, Politechnika Śląska) oraz dr Wojciech Sakowski (IE, Politechnika Śląska, Cadence i Evatronix SA).

Program warsztatów oraz informacje o sieci DAAD DCPS są dostępne pod wskazanymi linkami.

 

http://www.iele.polsl.pl/~pawlak/DCPS/DCPS-events.htm#Nov18th2016

http://www.iele.polsl.pl/~pawlak/DCPS/index.htm

 

Dodatkowo, w dniu 19.11.2016 goście z Niemiec wygłosili następujące wykłady na studium doktoranckim Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki:

  • Sensor networks in medical applications, Prof.  Rolf Kraemer, Leibniz-Institute IHP, Frankfurt (Oder) oraz BTU-CS, Niemcy,
  • Error Correction and Self Repair for Dependable System, Prof. H.T. Vierhaus, BTU-CS , Niemcy.