W poniedziałek 27.02.2017 gościliśmy na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki uczniów Technikum Centrum Edukacji w Zabrzu. W ramach warsztatów przygotowano trzy kursy tematyczne, z których dwa odbyły się w laboratoriach Naszego Zakładu ZUCiM, oraz jeden w laboratorium Zakładu Mikroelektroniki.

W zakładzie ZUCiM w laboratorium sterowników programowalnych kursanci pod opieką dr-a inż. Józefa Kulisza i dr-a inż. Andrzeja Malchera uczestniczyli w zajęciach z programowania sterowników przemysłowych na przykładzie prostego modelu obiektu przemysłowego. Prezentacja ta miała na celu uzmysłowienie co to jest sterownik programowalny i do czego służy, a także jakie jest jego znaczenie w przemyśle. Uczniowie dowiedzieli się także o tym, jakie są prowadzone zajęcia dla studentów z wykorzystaniem sterowników na ćwiczeniach.

W laboratorium Robotów Mobilnych pod opieką dr-a inż. Tomasza Rudnickiego uczniowie zapoznali się z konstrukcją robota mobilnego oraz z  jego charakterystycznymi elementami takimi jak: silniki, enkodery, czujniki, serwomechanizmy i układy sterowania z mikroprocesorem typu ARM. Główna część kursu ukierunkowana była na techniki sterowania silnikami: zmianę kierunku i regulację prędkości obrotowej za pomocą modulacji szerokości impulsu PWM. Tę część zajęć jak zawsze kończył pokaz jazdy robota śledzącego linię.

Trzeci kurs tematyczny pod kierunkiem dr-a hab. inż. Krzysztofa Waczyńskiego został zorganizowany przez Zakład Mikroelektroniki i obejmował zagadnienia związane z fotowoltaiką.