W poniedziałek 03.04.2017 kolejny raz gościliśmy na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki uczniów Technikum Centrum Edukacji w Zabrzu. Pani dr hab. inż. Monika Kwoka - prodziekan ds.nauki i współpracy międzynarodowej, przedstawiła program studiów realizowany na wydziale AEI. Tym razem w ramach warsztatów przygotowano trzy kursy tematyczne, które odbyły się w laboratoriach Zakładu ZUCiM.

     W zajęciach w Laboratorium Mikroprocesorów prowadzonych przez dr inż. Bernarda Wyrwoła oraz dr inż. Tomasza Rudnickiego uczniowie poznali metodologię projektowania prostego urządzenia sterującego, oraz "krok po kroku" został omówiony sposób opracowania dla niego programu począwszy od wymyślenia algorytmu działania urządzenia poprzez napisanie programu, aż do "przeniesienia" go do pamięci mikrokontrolera i uruchomienia. Uczestnicy po raz pierwszy spotkali się z zagadnieniem programowania mikrokontrolerów w języku C, jednak dzięki wykorzystaniu predefiniowanych makr w łatwy i zrozumiały sposób mogli napisać swój pierwszy program złożony wyłącznie z rozkazów dla mikrokontrolera podanych w języku polskim.

     W zajęciach w Laboratorium Projektowania Cyfrowych Układów Scalonych kursanci pod opieką dr inż. Roberta Czerwińskiego realizowali projekt prostej karty graficznej obsługującej standard VGA. Zadaniem kursantów było praktyczne opracowanie modułu wyświetlania prostego obrazu statycznego. Część praktyczną poprzedzała przezentacja obejmująca metody wyświetlania dynamicznego z wykorzystaniem wyświetlaczy LCD wraz ze sposobem uzyskiwania obrazów barwnych.  

     W Laboratorium Sterowników Programowalnych kursanci pod opieką dr inż. Mirosława Chmiela i dr inż. Andrzeja Malchera uczestniczyli w zajęciach z programowania sterowników przemysłowych na przykładzie prostego modelu obiektu przemysłowego. Tak jak poprzednim razem prezentacja ta miała na celu uzmysłowienie co to jest sterownik programowalny i do czego służy, a także jakie jest jego znaczenie w przemyśle. Uczniowie dowiedzieli się również jak napisać prosty program pod sterownik przemysłowy firmy SIEMENS.