W laboratorium tym odbywają  się zajęcia w ramach następujących przedmiotów:  Programowanie Obiektowe, Sieci Komputerowe, Komputerowa Analiza Układów Elektronicznych, Podstawy Konstrukcji Elektronicznych.